simple website builder

WAT IS SCOUTS?

MISSIE 

"Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal.
Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven.
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld."

Dit is de missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daarin dromen we luidop van een betere wereld. We zoeken naar een manier van leven waarin we die droom kunnen waarmaken. 

Scouting is buitenspelen en samenleven. Het laat kinderen en jongeren de kans om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten voor elkaar en voor de samenleving.

Scouting is een droom over de wereld, verwezenlijkt voor en door jongeren. De thema's oriënteren je op de wereld. De basispijlers zijn de principes van de manier waarop we scouting vorm geven.

Meer over onze missie.


BASISPIJLERS

Als Scouts en Gidsen proberen wij zelfwerkzaamheid, engagement, medebeheer, dienst en ploegwerk te realiseren. Niet in iedere activiteit vind je al die basispijlers terug. Dat hoeft ook niet, want tijdens het jaar heb je kansen genoeg om alles afwisselend of gecombineerd aan bod te laten komen.

Spelletjes, reacties, emoties, ditjes en datjes, het doen en laten van je leden maken je groep uniek. Je houding, je initiatieven, je handelingen als (groeps)leiding brengen de basispijlers in praktijk.

Meer over onze basispijlers.

DE WERKING VAN ONZE SCOUTSGROEP

DE VERGADERING

De vergadering is hoe scouts en gidsen hun activiteiten noemen. Meestal gaat deze door op zondag van 14u tot 17u. Voor de juiste uren kijk je best in het Schurend Scoutje.

TAKKEN

“Takken” is de naam die we bij de scouts gebruiken voor de verschillende leeftijdsgroepen.
In welke tak hoor ik thuis?

GROEPSRAAD

De groepsraad is de vergadering van alle leiding van één groep. De groepsraad bespreekt en beslist over de werking van de groep. Wij organiseren 1 groepsraad per maand.

GROEPSLEIDING

Groepsleiding, Nathalie Cox en Michiel Gaethofs, zijn de eind-verantwoordelijken van de groep. Ze nemen de groep op sleeptouw en motiveren leiding. Ze vertegenwoordigen de groep op de districtsraad en communiceren met ouders. Groepsleiding wordt verkozen door de groepsraad.

OUDERCOMITÉ

Naast de leidingsploeg is er nog een ondersteunend team van ouders, die de groep helpt met het onderhoud van de lokalen. Meer info over het OC.

Allemaal Abnormaal


ALLEMAAL ABNORMAAL

Wij zijn scouts en gidsen, elk met een eigen verhaal.
Soms lijken we alleen maar te verschillen.
Dit jaar draait om wie je bent.
In scouting mag je zijn wie je wil. Iedereen hoort erbij.
We zijn tegen pesten.
Wij houden van verschillen, van anders en divers.
Wij zijn allemaal abnormaal.
Wij zijn allemaal scouts en gidsen.

Allemaal abnormaal.
Elk met ons eigen verhaal.

Meer info over het jaarthema? Hierzo!

HOEVEEL KOST SCOUTING?

LIDGELD:
42€ voor het eerste trimester, 30€/35€ voor het tweede en derde trimester samen.
Een heel jaar kost dus 72€/77€ met elke zondag leuke activiteiten en 2 weekendjes, zonder extra kosten. 

UNIFORM:
Onze scoutsgroep heeft een eigen t-shirt (10€) en een das (7,5€), deze zijn verplicht (maar niet als je gewoon enkele keren komt proberen). Meer info over het uniform vind je hieronder.
Er zijn ook tweedehands kleren beschikbaar! Vraag hier zeker naar, want uit zo'n hemd/t-shirt ben je snel gegroeid. 

SCOUTSKAMP:
Het scoutskamp kost 66 tot 102€ afhankelijk van de leeftijd. Dit kamp duurt 7-10 dagen en alles is inbegrepen: eten, drinken, activiteiten, slaapplaats,...

TERUGBETALING:
Via je ziekenfonds krijg je ook nog een deel van het lidgeld of kampgeld terugbetaald. Meer info daarover vind je hier.

SCOUTING OP MAAT: 
Via "Scouting op Maat" ondersteunt Scouts en Gidsen Vlaanderen iedereen voor wie de kostprijs een drempel vormt om deel te kunnen nemen aan het spel van scouting.
1.  Het verminderd lidgeld.
2.  Fonds op Maat. Als de kampprijs te hoog is voor leden betaalt u slechts 1/3e van de totale kampprijs. Scouts en Gidsen Vlaanderen betaalt 1/3e en onze scoutsgroep betaalt ook 1/3e. Een scoutskamp kost dan slechts 22 tot 34€! 

Voor meer info contacteer je Stephanie Vanheyst via financien@scoutsberingen.be of spreek haar aan voor/na een vergadering, zij zal dit verder met u bespreken en hier discreet mee omgaan.

HET UNIFORM: KENTEKENS
(moet nog  geüpdatet worden)

  1. Jaarkenteken, krijg je van ons.
  2. Het groepslintje (Sint-Jozef voor de jongens, august cuppens voor de meisjes),te verkrijgen bij de groepsleiding.
  3. Het wapenschild van scouts Beringen, te verkrijgen bij de groepsleiding.
  4. Takkenteken (kap:muts, we/ka: windvlieger, jv/jg:rugzak, g/v: fiets), te verkrijgen in bij de groepsleiding.
  5. Het Europa-België lintje, te verkrijgen bij de groepsleiding.
  6. Het beloftekenteken, te verkrijgen in de scoutsshop of bij de belofte.
  7. Het internationaal scoutsteken (Paars met wit voor de jongens,blauw met oranje voor de meisjes), te verkrijgen bij de groepsleiding.
  8. De Vlaamse leeuw, te verkrijgen bij de groepsleiding. 
  9. Limburgs kenteken, te verkrijgen bij de groepsleiding. 

OUDERCOMITÉ (OC)

Het oudercomité van de Scouts en Gidsen (O.C.) is op zoek naar nieuwe leden

Het OC is een vzw die de scouts- en gidsengroep ondersteunt door te zorgen voor herstellingen en onderhoud van het lokaal. Vorig jaar werd zo, met subsidies van de gemeente, een gloednieuwe keuken gezet, een nieuwe tegelvloer en nieuwe buitendeuren geplaatst.

Het O.C. bestaat vandaag uit ouders van leden van alle takken van de groep. Naast werkvergaderingen organiseert het OC ook ontspanningsgerichte activiteiten.

Het Oudercomité is op zoek naar vers bloed. Ouders die hun steentje willen bijdragen nemen contact op met onze secretaris, Stephan Nouwen (stephan.nouwen@telenet.be)

U kan het oudercomité volgen op Facebook.

ADRES
Corbiestraat 7
3580 BERINGEN
Routebeschrijving


CONTACT
Groepsleiding: grl@scoutsberingen.be
Michiel Gaethofs    0475 43 18 19
Nathalie Cox           0492 83 03 38

Alle leiding: leiding@scoutsberingen.be
Facebook Messenger

Leiding van een bepaalde tak: 
voornaam.naam@scoutsberingen.be
zie achteraan Schurend Scoutje

Financiën (lidgeld,...) 
financien@scoutsberingen.be

Website
maarten.jochems@scoutsberingen.be

Mystery Party: 
organisatie@mysteryparty.be
Facebook Messenger